Rullstolar och MartCarts

Vi har ett flertal rullstolar som vi lånar ut gratis till våra kunder.

Vi har även elektriska kundvagnar från MartCart. Dessa är väldigt enkla att använda och gratis att låna. MartCart finns vid hissen/amningsrummet och nyckel hämtas ut vid NumNum.

Kontakta vår Avarn Security väktare vid ankomst på +46 (0)70-2128937 för att låna en rullstol eller be närmaste butik om hjälp.